Het MeerjarenPlan als onderdeel van het Interactief Gebouw Beheer Systeem

Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein, oud of nieuw, heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is, de kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot. Bij planmatig onderhoud gaan wij uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente actualisatie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van het onderhoud aangegeven terwijl de inspectie (technische staat) het exacte moment van uitvoering bepaald.
De meerjarenplanning wordt opgebouwd door middel van het koppelen van de cyclus en conditiescore aan de elementen/onderdelen van de cartotheek. Door het samenwerken van de modules kan een meerjarenplanning gefaseerd worden opgebouwd.

Volgorde voor het opbouwen:

 • Vullen cartotheek
 • Bepalen hoeveelheden
 • Bepalen van de conditie, eventueel door externe partij
 • Conditie vertalen in bevindingen
 • Invoeren startjaren

Rapporten:

 • Reserveringsschema
 • Conditierapport
 • Bevindingen
 • Begrotingen, jaarplan, vijfjaar, tienjaar

Koppelingen met:

 • Cartotheek
 • Leverancierslijst
 • Projecten
 • Calamiteiten service
De meerjarenplanning wordt opgebouwd door de cartotheek te voorzien van extra informatie zoals: handelingen, cyclus, prijzen en conditiescore. De informatie over prijs en cyclus, komt uit de bibliotheek die ± 800 elementen met handelingen bevat. Voor meer informatie omtrent de bibliotheek zie het onderdeel kostenkengetallen.

Het is mogelijk om de elementen/onderdelen te koppelen met de leverancier. Indien er zich calamiteiten voordoen kan de leverancier direct worden ingelicht.

Voor een uitgebreide demostratie bij u op kantoor, kunt u een afspraak aanvragen via info@igbs.nl.

Voor een voorbeeld rapport, klik hier.